De kracht van het imagineren

Imagineren: topsporters doen het

Gemeten in nationale en internationale prijzen is Louis van Gaal de meest succesvolle Nederlands voetbaltrainer. Eén van de pijlers onder het succes van de huidige coach van het Nederlands elftal is dat hij zijn spelers leert imagineren. De spelers van Van Gaal zijn daar niet uniek in. Ook turner Epke Zonderland doet het, en met hem vele andere topsporters. Honderden, misschien wel duizenden keren heeft Epke de rekoefening waarmee hij olympisch kampioen werd in zijn gedachten afgespeeld. Als het erop aan komt is het uiteindelijk zo’n automatisme dat hij bijna foutloos zijn oefening weet uit te voeren. Imagineren dus. Wat is dat nu precies?

"Ik visualiseerde mijn race, steeds opnieuw. Ik wilde in 2000 als eerste zwemmer op de 100 meter vrije slag de grens van 48 seconden doorbreken." — Pieter van den Hoogeband over het winnen van Olympisch goud op de 100 meter in Sydney in 2000 (NRC, 7 juli 2012)

Imagineren is doen alsof

Imagineren, visualiseren, mentaal representeren, dromen en verbeelden zijn allemaal termen die gebruikt worden voor hetzelfde: het systematisch gebruik maken van mentale voorstellingen met als doel om technische, tactische en mentale vaardigheden te verbeteren.

Door telkens weer te imagineren bereidt de sporter zijn lichaam en geest voor op de ideale prestatie. Hij maakt een soort filmpje in zijn hoofd, dat hij zo vaak afdraait dat zijn lijf precies weet wat het moet doen. Hij creëert daarmee een soort blauwdruk van de bewegingen, waardoor deze al bekend zijn voordat de beweging daadwerkelijk gemaakt is. De sporter doet alsof. En dat heeft effect. Epke en de voetbalteams van Van Gaal zijn het levende bewijs

Wetenschappelijk bewijs dat het werkt

Dat het echt werkt is ook wetenschappelijk aangetoond. Het blijkt dat tijdens het verbeelden zeer zwakke impulsen worden waargenomen door de hersenen. Dezelfde impulsen die ook tijdens het daadwerkelijk bewegen worden waargenomen. De hersengolven zijn ook nagenoeg gelijk tijdens het daadwerkelijk uitvoeren van de bewegingen en het mentaal voorstellen van de bewegingen. Imagineren is in feite dus je lichaam trainen zonder dat je je fysiek inspant.

Voor de duidelijkheid: geen sporter kan zonder de fysieke training. Het imagineren is aanvullend en wordt toegepast op momenten dat het lichaam rust krijgt.

Bron: Gert van den Burg – CFO consult